Nepal
गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश-डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तहका स्वास्थ्य तर्फ थप भएका शिक्षण संस्था र कार्यक्रममा बर्गिकृत्त (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति कोटामा भर्नाका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Home > notice > गण्डकी प्रदेश-डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तहका स्वास्थ्य तर्फ थप भएका शिक्षण संस्था र कार्यक्रममा बर्गिकृत्त (नि:शुल्क) छात्रवृत्ति कोटामा भर्नाका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Click down below to view the notice and download form