Nepal
गण्डकी प्रदेश

स्वःमुल्यांकन फाराम भर्ने सम्बन्धमा

Home > notice > स्वःमुल्यांकन फाराम भर्ने सम्बन्धमा

श्री आंगिक ,साझेदारी ,टेक्स र निजी प्राबिधिक शिक्षालय 
गण्डकी प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत सबै ।
 

उपर्युत्त विषयमा प्रा.शि. तथा.व्या.ता. परिषद्‌ प्राबिधिक शिक्षा महाशाखा संगको समन्वयमा यस गण्डकी प्रदेश कार्यालय अन्तर्गतका शिक्षालय/बिध्यालयको नियमित अनुगमन मुल्यांकन कार्यक्रम यथासिघ्र शुरु गर्न लागिएकोले यस प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण शिक्षालय तथा  बिध्यालयहरुले आआफ्‌नो शिक्षालयमा प्रशिक्षण हुने कार्यक्रमहरुको स्वःमुल्यांकन फाराम भरी तयारी आवस्थामा रहन सबैमा आनुरोध छ साथै स्वःमुल्यांकन फारम प्रदेशको वेबसाइट (www.ctevtgandaki.org.np) (http://ctevt.org.np/documents/monitoring-tools-updated-on-2077) गई प्राप्त गर्न सकिने छ ।

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               निर्देशक।